تقدیرنامه از طرف استاندار اصفهان
تقدیرنامه از طرف دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان

اتمام پروژه حساس و غرورآفرین ساخت ترمینال برون شهری شاهین شهر که باعث ایجاد تحولی عظیم در معماری سازه های فلزی کشور گردید، این شرکت مفتخر به دریافت تقدیر نامه از طرف دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان شد.