پروانه بهره برداری کارخانه اسکلت فلزی
پروانه بهره برداری کارخانه اسکلت فلزی

راه اندازی و بهره برداری از کارخانه ساخت اسکلت فلزی، سوله، مخازن سوخت و تجهیزات صنعتی برگ زرین دیگری در تاریخچه شرکت صالح کاران سپاهان محسوب می شود