پروژه فارابی

قرارداد پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی مربوط به ساختمان تولید ظروف پلی اتیلن شرکت داروسازی فارابی اصفهان در زمینی به مساحت تقریبی 6600 متر مربع در 5 سطح ارتفاعی به مبلغ 31,450,000,000ریال و وزن اولیه 850 تن در تاریخ 93/4/23 به شماره قرارداد 52/830/57 و 52/830/58 منعقد گردید که در مدت زمان تقریبی 4 ماه بطول انجامید.
عملیات ذکر شده در قرارداد شامل ساخت قطعات،سندبلاست،رنگ،حمل و نهایتاً نصب اسکلت فلزی به روش پیچ ومهره Tcbolt می باشد.
آزمایشات انجام گرفته بر روی قطعات شامل تست های UT، MTو VT توسط آزمایشگاه ناظران یکتا صورت پذیرفت.

تصاویر
پروژه فارابی
پروژه فارابی
پروژه فارابی
پروژه فارابی
پروژه فارابی
پروژه فارابی